Jako terapeuta wiem, że każdy człowiek jest wyjątkowy i potrzebuje innego podejścia oraz innego tempa pracy. Dlatego też w swojej pracy terapeutycznej stosuję zintegrowany model terapii i patrzę na człowieka holistycznie.

Z zawodu jestem Psychotraumatologiem oraz Kryminologiem o specjalizacji psychologia śledcza. Pracuję również jako trener samodzielości z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami. 

Ukończyłem studium I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR i stosuję te metody w pracy z dziećmi i z dorosłymi. Dużo dały mi też doświadczenia na warsztatach z komunikacji bez przemocy oraz mindfulness. 

Wybrałem ten nurt psychoterapeutyczny, ponieważ łączy się on bardzo z moimi przekonaniami i nastawieniem, że każdy człowiek ma zasoby, aby, jeżeli tylko tego chce, przy odpowiednim wsparciu, zmienić swoje życie. Obecnie rozwijam się również w obszarze MBSR.

Regularnie uczestniczę również w terapii własnej, superwizjach i warsztatach terapeutycznych.

Zależy mi na rozwijaniu u podopiecznych świadomości własnych praw i zasobów oraz na znajdowaniu wspólnie z nimi drogi do rozwiązywania jego problemów, budowaniu wspólnie strategii działania pozwalającej na wprowadzanie przemian w jego życiu, dlatego metody z jakich korzystam w pracy indywidualnej lub grupowej zawsze dobieram indywidualnie i są to: m.in.:

Arteterapia (wykorzystuje sztukę do rozwoju osobistego. Za pomocą wyrazu artystycznego: dramy, sztuk plastycznych, muzykoterapii, terapii tańcem i ruchem, biblioterapii, bajkoterapii arteterapia uczy aktywnej twórczości, kształci umiejętności współpracy z innymi ludźmi, a sztuka jest narzędziem do odnalezienia własnych zasobów i uświadomienia deficytów)

Zapraszam zarówno na konsultacje i psychoterapię:

– Rodziców dzieci w każdym wieku na konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię (w nurcie rodzicielstwa bliskości i rodzicielstwa przez zabawę oraz TSR)

– Dorosłych indywidualnie oraz pary

– Młodzież

– Osoby po doświadczeniu traumy

– Osoby ze spektrum autyzmu.

Prowadzę również grupy terapeutyczne stacjonarne i wyjazdowe, szkolenia dla rodziców oraz warsztaty rozwojowe. 

Udzielam porad i wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom doświadczającym incydentalnej lub długotrwałej traumy po nagłych zdarzeniach takich jak katastrofa, działania wojenne, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne, długotrwała przemoc w rodzinie; pomagam osiągnąć utraconą równowagę psychiczną, odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji za pomocą terapii dzieci, młodzieży i dorosłych ofiar traumy.

Zajmuję się terapią indywidualną i grupową dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapią małżeńską – próby samobójcze. lęki, fobie, depresje, objawy psychosomatyczne, niepowodzenia w związkach, skutki nadmiernego stresu oraz sytuacje kryzysowe.